Cay Sop 餐厅

Quy Nhơn Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
tommynguyen168@gmail.com
091 485 87 79

服务

描述

Cay Sop 餐厅包括 10 间 VIP 房间,楼上 Vip 房间空间从 20 人到 150 人。

在开阔通风的空间下方,可俯瞰东大生态湖和 Thi Nai Bridge 海景。

靠近

地图