Khanh Thy Spa归仁

202 Tăng Bạt Hổ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
tmvkhanhthy@gmail.com
02563 824 032

描述

凭借着给您自然美景的座右铭,Khanh Thy现在专注于现代美学技术,拥有一支优秀而热情的顾问团队,随时准备帮助您选择路线,时间以及想要达到的最佳效果。

继续以客户的信誉和信任为基础,在建立和确认Khanh Thy美容沙龙的品牌的过程中,不断学习,接受和扩展从北部到南部的一系列美容系统,以提供完美的美容服务以满足客户最大的美容需求。

靠近

地图