Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc
Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02563815959

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 6:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Địa chỉ: Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc là quần thể kiến trúc được xây dựng trên mặt bằng hơn 2,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 73 tỉ đồng.

Trung tâm Khu tưởng niệm là Đền thờ Nguyễn Sinh Sắc. Trước mặt và hai bên đền là nhà lưu niệm, nhà Huyện đường Bình Khê phục chế (theo hình thức kiến trúc Bình Định trong những năm đầu thế kỷ 20), nhà bia di tích, nhà tiếp khách và bán hàng lưu niệm, nhà vọng cảnh, cột cờ, hồ sen...

Nội dung trưng bày nội thất Nhà lưu niệm gồm hai chủ đề chính: Phần chủ đề về “Nguyễn Sinh Sắc, thân thế cuộc đời và sự nghiệp” chiếm 70%, còn lại là chủ đề “Nguyễn Tất Thành với Bình Định”.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc là quần thể kiến trúc được xây dựng trên mặt bằng hơn 2,6 ha, tổng vốn đầu tư gần 73 tỉ đồng.

Trung tâm Khu tưởng niệm là Đền thờ Nguyễn Sinh Sắc. Trước mặt và hai bên đền là nhà lưu niệm, nhà Huyện đường Bình Khê phục chế (theo hình thức kiến trúc Bình Định trong những năm đầu thế kỷ 20), nhà bia di tích, nhà tiếp khách và bán hàng lưu niệm, nhà vọng cảnh, cột cờ, hồ sen...

Nội dung trưng bày nội thất Nhà lưu niệm gồm hai chủ đề chính: Phần chủ đề về “Nguyễn Sinh Sắc, thân thế cuộc đời và sự nghiệp” chiếm 70%, còn lại là chủ đề “Nguyễn Tất Thành với Bình Định”.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí