Khách Sạn Hiếu Ngọc

Số 410 đường Quang Trung, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com
02563 680 919

Dịch vụ

Mô tả

Quy mô: 30 phòng

- Phòng đôi:  350.000 đồng/phòng/ngày, đêm

- Phòng đơn: 250.000 đồng/phòng/ngày, đêm

Những điểm lân cận

Bản đồ