Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp
Chùa Thập Tháp

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 5:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Địa chỉ: Thôn Vạn Thuận, Phường Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Nằm trên địa bàn xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, cách Quy Nhơn khoảng 27km về hướng tây bắc, được Tổ sư Nguyên Thiều phái Lâm Tế xây dựng vào năm 1668 với vật liệu là các viên gạch đỏ lấy từ phế tích của 10 tháp Chăm xung quanh nên gọi là chùa Thập Tháp và được chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho biển ngạch "Thập Tháp Di Đà Tự". Đến nay, trải qua lịch sử trên 340 năm, Thập Tháp Di Đà Tự đã trở thành công trình kiến trúc Phật giáo có quy mô hoành tráng, là bộ sử bằng di tích thể hiện quá trình phát triển của Phật giáo Đàng Trong. Và đây cũng là ngôi tổ đình của phái Lâm Tế.

Bên cạnh ý nghĩa đó, quần thể kiến trúc điêu khắc và toàn bộ cảnh quan chùa Thập Tháp ngày nay còn là một di tích văn hóa có giá trị lớn trên nhiều phương diện đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích Kiến trúc Nghệ thuật văn hóa 1990.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nằm trên địa bàn xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, cách Quy Nhơn khoảng 27km về hướng tây bắc, được Tổ sư Nguyên Thiều phái Lâm Tế xây dựng vào năm 1668 với vật liệu là các viên gạch đỏ lấy từ phế tích của 10 tháp Chăm xung quanh nên gọi là chùa Thập Tháp và được chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho biển ngạch "Thập Tháp Di Đà Tự". Đến nay, trải qua lịch sử trên 340 năm, Thập Tháp Di Đà Tự đã trở thành công trình kiến trúc Phật giáo có quy mô hoành tráng, là bộ sử bằng di tích thể hiện quá trình phát triển của Phật giáo Đàng Trong. Và đây cũng là ngôi tổ đình của phái Lâm Tế.

Bên cạnh ý nghĩa đó, quần thể kiến trúc điêu khắc và toàn bộ cảnh quan chùa Thập Tháp ngày nay còn là một di tích văn hóa có giá trị lớn trên nhiều phương diện đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích Kiến trúc Nghệ thuật văn hóa 1990.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí