Bich My 해양 특산품

156 Xuân Diệu Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
amthuc@gmail.com
0905902953

서비스

설명

신선하고 위생적인 ​​해산물 특선 요리가 제공됩니다. 위생적인 품질

인근

지도