Bun Thuy

261 Tăng Bạt Hổ Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
amthuc@gmail.com
0988207877

서비스

설명

Bun Thuy는 Quy Nhon시의 중심부에 위치한 레스토랑입니다-261 Tang Bat Ho. 가게는 아침, 점심, 저녁을 모두 판매합니다 Quy Nhon vermicelli 외에도 vermicelli, vermicelli, vermicelli, mixed vermicelli ...

인근

지도