Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi

설명하다

가격: 비어 있는

전화 번호:

시간은 한 지점에서 방문: 120 phút

개방 시간: 오전 6:00 - 마감 시간: 오후 11:00

주소: An Quang Xã Cát Khánh, 푸깟 지구, Tỉnh Bình Định

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

지도

설명하다

×

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

검토 및 평가


모두
(총 리뷰)

일정 템플릿

체류

음식