Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi
Cầu Đề Gi

一般性

価格: 自由

電話:

一つの場所を訪問する時間: 120 phút

営業時間: 6:00 - クローズタイム: 23:00

住所: An Quang Xã Cát Khánh, フーカット郡, Tỉnh Bình Định

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

地図

一般性

×

Cửa biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Bắc. Cầu Đề Gi Bình Định - Cây cầu vượt biển nối liền Phù Cát sang Vĩnh Lợi, Phù Mỹ

レビューと評価


オールズ
(トータル コメント)

サンプルスケジュール

ビジター、滞在

食物

エンターテインメント