Khang Hy Hostel

27/1 Hải Thượng Lãng Ông Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com

Service

Description

Location near the sea. Cheap.

Near by

Map