Quynh Hoa Hotel

Trần Thúc Tự, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com

Service

Description

Quynh Hoa Hotel is located at Tran Thuc Tu, Nhon Binh, Qui Nhon City, Binh Dinh

Near by

Map