Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 5:00 PM

Address: Thon Vinh Thanh Xã Phước Lộc, Tuy Phuoc district, Tỉnh Bình Định

Đào Tấn tự là Chỉ Trúc, hiệu là Mộng Mai, Mai Tăng sinh ngày 27/2 năm Ât Tỵ, (tức ngày 3/4/1845) tại thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông là người yêu nước nổi tiếng thanh liêm, đồng thời là nhà thơ, nhà biên soạn và đạo diễn tuồng xuất sắc của Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, bằng lao động sáng tạo, lòng say mê, tâm huyết và tài năng của mình ông đã đóng góp cho môn nghệ thuật Tuồng Việt Nam đạt được những bước tiến rực rỡ

Map

Introdution

×

Đào Tấn tự là Chỉ Trúc, hiệu là Mộng Mai, Mai Tăng sinh ngày 27/2 năm Ât Tỵ, (tức ngày 3/4/1845) tại thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông là người yêu nước nổi tiếng thanh liêm, đồng thời là nhà thơ, nhà biên soạn và đạo diễn tuồng xuất sắc của Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, bằng lao động sáng tạo, lòng say mê, tâm huyết và tài năng của mình ông đã đóng góp cho môn nghệ thuật Tuồng Việt Nam đạt được những bước tiến rực rỡ

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food & Drinks

Entertainment