Anh Nhat Gia Vien餐厅    

1087 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, 归仁市, Tỉnh Bình Định - 0256 3794 493

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

Anh Nhat Gia Vien餐厅位于Binh Dinh的归仁市Dong Da Ward,Dong Hung Dao,地址为1087。

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 23:59

美食:

平均价格/人: đ

独特的功能

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 23:59

1087 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, 归仁市, Tỉnh Bình Định

0256 3794 493

amthuc@gmail.com

独特的功能
APP上体验
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)