Anh Vu虾煎饼舞    

14 Diên Hồng Phường Lý Thường Kiệt, 归仁市, Tỉnh Bình Định - 02562222154

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

Anh Vu舞蹈虾煎饼店位于Quy Nhon市的心脏地带-Dien Hong 14号。 Anh Vu Quy Nhon虾煎饼舞是一家干净的餐厅,提供许多美味的菜肴,合理的价格,凉爽的空间。

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 23:59

美食:

平均价格/人: đ

独特的功能

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 23:59

14 Diên Hồng Phường Lý Thường Kiệt, 归仁市, Tỉnh Bình Định

02562222154

amthuc@gmail.com

独特的功能
APP上体验
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)