Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 20:00

Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

0834.888.777

nhahangsanbay86@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)