Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Quán cháo lòng Thảo Loan

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 19:59
 • Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà lưu niệm Chi bộ Đề pô Diêu Trì

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00