Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà hàng, Tiệc cưới, Cafe Không Gian Việt

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:59
 • Karaoke Shalala 1

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Quảng trường nhạc nước Quy Nhơn

  Mở cửa: 18:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 3
 • Chùa Bà - Nước mặn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00