Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đài Kính Thiên (Đàn Tế Trời Đất)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Bảo tàng Quang Trung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà hàng Hoa Lộc Vừng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Thiên Hưng Tự

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nem Chợ Huyện Olala

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Tháp đôi (Tháp Hưng Thạnh)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa