Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 10:00

ĐT 639B , Thôn Tân Lập Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

0867679446

trongphatrestaurant@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)