Khách sạn Hoà Phát

Thôn Đệ Đức 3 Phường Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
khachsan@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Khách sạn giá cả hợp lý

Những điểm lân cận

Bản đồ