Viet Nam Taste Hotel    

96 Xuân Diệu Phường Hải Cảng, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định - (0256) 364 3333

요금부터
đ

객실의 종류 객실 종류 서비스 객실 요금 책방

Standard Double 1 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
1,200,000 đ
어떤 선언 룸 없습니다

Superior Double 1 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
1,400,000 đ
어떤 선언 룸 없습니다

Deluxe Double 1 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
1,600,000 đ
어떤 선언 룸 없습니다

의 세부 사항 Viet Nam Taste Hotel

설명

Viet Nam Taste Hotel은 Huong Viet Hotel과 같은 시스템에 있는 호텔로 Quy Nhien 해변 바로 맞은편에 위치하고 있으며 레스토랑, 푸드 코트, 엔터테인먼트와 가깝습니다... 휴가를 보내기에 매우 편리합니다. 유지 보수 또는 귀하의 비즈니스

Covenient 서비스

Truy cập Internet

Cung cấp trong phòng

Tiện nghi

Được tham gia

Ăn uống

Di chuyển

Hoạt động và Thư giãn

수단

정보 노트