Sau Cao 레스토랑 2    

06 Võ Nguyên Giáp, Phường Đống Đa, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định - 0256 3792 279

더 많은 인센티브를 얻을 수 온라인 테이블 예약

일반 정보

설명

Quy Nhon시의 주요 위치 인 06 Vo Nguyen Giap에 위치한 Sau Cao 2 레스토랑. 하탄 강 옆은 매력적인 장면을 만듭니다.

기본 정보

개방 시간: 08:00

마감 시간: 23:59

메인 요리:

평균 요금 / 1 인: đ

전문

문의하기

개방 시간: 08:00 - 마감 시간: 23:59

06 Võ Nguyên Giáp, Phường Đống Đa, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định

0256 3792 279

saucao2restaurant@gmail.com

전문
앱 경험
  • android-img
  • ios-img
에서 찾아주세요
)