Nha San 레스토랑    

Lô 5-6 Nguyễn Hoàng, Phường Đống Đa, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định - 031 386 1292

더 많은 인센티브를 얻을 수 온라인 테이블 예약

일반 정보

설명

Quy Nhon시의 매우 아름다운 위치에 위치한 Nha San Restaurant-06 Vo Nguyen Giap. 하탄 강 옆.

기본 정보

개방 시간: 08:00

마감 시간: 23:59

메인 요리:

평균 요금 / 1 인: đ

전문

문의하기

개방 시간: 08:00 - 마감 시간: 23:59

Lô 5-6 Nguyễn Hoàng, Phường Đống Đa, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định

031 386 1292

amthuc@gmail.com

전문
앱 경험
  • android-img
  • ios-img
에서 찾아주세요
)