Nguyen Nhat 호텔    

444, Quang Trung Thị trấn Ngô Mây, 푸깟 지구, Tỉnh Bình Định - 02563850361

요금부터
120,000 đ

객실의 종류 객실 종류 서비스 객실 요금 책방

Single 1 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
đ
어떤 선언 룸 없습니다

Double 2 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
đ
어떤 선언 룸 없습니다

의 세부 사항 Nguyen Nhat 호텔

설명

Nguyen Nhat Hotel은 푸깟 (Phu Cat) 지구의 응오 메이 (Ngo May) 마을 중심부에 위치해 있습니다. 멈출 때 Phu Cat 지구 중심에 머무를 때 안정적이고 편리한 장소입니다.

Covenient 서비스

Truy cập Internet

Cung cấp trong phòng

Tiện nghi

Được tham gia

Ăn uống

Di chuyển

Hoạt động và Thư giãn

수단

정보 노트