Trung Nguyen    

02 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhon City, Tỉnh Bình Định - 0256 3746 888

요금부터
đ

객실의 종류 객실 종류 서비스 객실 요금 책방

Single 1 giường đơn

객실 정보를 참조하십시오
250,000 đ
어떤 선언 룸 없습니다

Family 2 giường đôi

객실 정보를 참조하십시오
400,000 đ
어떤 선언 룸 없습니다

의 세부 사항 Trung Nguyen

설명

꾸이 년 중심부에 위치한 Trung Nguyen 호텔은 꾸이 년 해변에서 100m 거리에 있으며, 무료 Wi-Fi와 무료 전용 주차장을 갖춘 숙박 시설을 제공합니다.

호텔의 모든 객실은 휴식 공간, 평면 케이블 TV 및 무료 세면 도구와 비데가 구비 된 전용 욕실을 갖추고 있습니다. 각 객실에는 에어컨과 옷장도 마련되어 있습니다.

가장 가까운 공항은 호텔에서 34km 떨어진 푸깟 공항입니다.

호텔에서 식사, 엔터테인먼트 및 관광 명소로 이동하는 것이 매우 편리합니다.

특히 24 시간 프론트 데스크 서비스를 통해 언제나 열정적으로 응대하고 신속한 체크인 및 체크 아웃 절차를 처리해드립니다.

Trung Nguyen Hotel은 꾸이 년에 머무시는 동안 탁월한 선택이 될 것입니다.

핫라인 : 02563.746.888 또는 0888.135.688

Covenient 서비스

Truy cập Internet

Cung cấp trong phòng

Tiện nghi

Được tham gia

Ăn uống

Di chuyển

Hoạt động và Thư giãn

수단

정보 노트